Suport

 Tant el treball aplicat a les tasques de construcció i rehabilitació de la finca com els costos de realització del projecte són assumits pels qui participem en forma d’aportacions voluntàries en suma i freqüència. Agraïm el suport i la col·laboració de peregrins d’altres parcs, així com d’amics no vinculats al Parc però actius en el suport al projecte.
 Si desitges col·laborar pots realitzar una aportació directament en el compte 2100 3048 70 2200368319 “laCaixa”
PO-RecuerdosLLIBRETES Pots col·laborar enduent-te alguna cosa de la  col·lecció de souvenirs
PO-Libros-DVD També pots ajudar adquirint un llibre o un DVD
PO-LlaveUSB
“Clau del Parc” USB.