Emergències

Hospital més proper

Emergències

112_nouNombre de telèfon gratuït per a tota emergència sanitària, seguretat ciutadana, extinció d’incendis i salvament.

Amb cobertura GSM, es pot trucar al 112 sense cobertura de l’operador, amb el teclat del telèfon mòbil bloquejat, sense introduir el nombre PIN i fins i tot sense la tarja SIM.

Campanya forestal

Atès que Òdena és un municipi amb risg alt d’incendi forestal durant la sequera de l’estiu, cal prendre precaucions bàsiques:
• no lençar cigarretes enceses.
• no llançar pirotecnia.
• no cremar residus.
• utilitzar barbacoa d’obra
• en cas d’incendi allunyar-se del fuego a contra vent.
• si es detecta un incendi avisar al 112.

Enllaç extern: Veurer recomendacions de

Pla d’evacuació

El camí usual d’accés al Parc travessa 5 km de zones boscoses. En cas d’incendi serà intransitable i s’haurà de fer l’evacuació per camins altenatius.