Projecte

Intangibles

Cultivar les qualitats personales i conjuntes.

Fomentar un estil de relació amable i recíproca.

Cultivar les iniciatives personals i grupals emmarcades en el consens i els objetius conjunts.

Perseverar en crear una cultura de l’organització humana que permeti superar les jerarquies, la manipulació i les pugnes o friccions entre sensibilitats diverses, entre majories i minories, entre individus i conjunts …

Intentar ser prou oberts perquè els qui hi sintonitzin puguin sumar-se lliurement.

.

Tangibles

ParcÒDENA, neix un nou Parc d'Estudi i Reflexió
Els parcs d’estudi i reflexió són espais dedicats a l’estudi i intercanvi, llocs inspiradors per aprofundir en nosaltres mateixos i connectar amb una espiritualitat que rebutgi tota forma de violència i discriminació. Són àmbits per afavorir una dimensió sagrada que permeti donar sentit a la nostra existència, oberts a tot ésser humà més enllà de les seves creences i cultura.

ParcÒDENA és un projecte col·laboratiu autogestionat, obert a la participació dels que vulguin aplicar-s’hi. Una vegada habilitat funcionarà com a lloc de passeig i recolliment, amb espais per realitzar conferències, jornades, simposis, seminaris, retirs, tallers i altres activitats promogudes per col·lectius i associacions amigues.

La masoveria a Catalunya i la cessió de l'espai del parc
La dificultat d’accés a l’habitatge per la forta especulació immobiliària ha impulsat col·lectius i administracions a una fórmula ja històrica a Catalunya, la masoveria: fer-se càrrec del manteniment d’una finca de conreu i conrear les terres, a canvi de l’ús de la casa i part del producte agrari o, en zones urbanes, o com en aquest cas, rehabilitar un immoble en contrapartida per un període convingut d’ús.

L’1 de setembre de 2011 es va signar l’acord de cessió d’ús per part dels propietaris, de la masia catalogada Can Manel Sabater més una hectàrea i mitja de terrenys circumdants a l’Associació Parcs d’Estudi i Reflexió de Catalunya. El contracte compromet a l’associació a rehabilitar la masia, atorgant-li l’ús de la mateixa i els terrenys durant dotze anys

El territori i la masia de Can Sabater
Situada al petit nucli de població de Can Sabater, municipi d’Òdena, comarca de l’Anoia, a una distància de 60 km de Barcelona, es troba en una vall de gran extensió davant del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Aquest massís inspirador de tradició antiga, amb els seus pics reconeixibles per les seves formes erosionades és un símbol espiritual de Catalunya.

Envoltat de camps de conreu de secà, l’edifici principal del parc és una típica casa de camp destinada a tasques agrícoles. Totalment aixecada en pedra sobre una construcció molt antiga, consta de 300 metres quadrats repartits en dues plantes als quals se sumen les dependències annexes i espais auxiliars, incloent un recinte voltat de 35 metres quadrats.

Les edificacions i el terreny
Les construccions seran recuperades mantenint la seva estructura i façana original i adaptant-les als nous usos. La planta baixa de la masia es destinarà a Centre de Treball i la planta alta a Centre d’Estudis, tots dos amb les seves sales per a seminaris, lectures i reunions, més els espais d’ús diari, dormitoris, banys i cuina. L’antic espai de volta serà una sala de meditació d’ús públic.

El perímetre del terreny estarà adequadament marcat i senyalitzat. El parc disposarà d’una zona per a aparcament de vehicles, des d’on es prendrà l’antic camí ral d’accés a la casa on estarà el portal. Els altres monuments propis d’un parc com la font, es col·locarà sota els pins i el monòlit sobre un petit turó.

La gestació del projecte i el projecte d'obra
La preparació del projecte es va desenvolupar durant diversos mesos de diàleg i negociació, implicant arquitectes, advocats i assessors d’ambdues parts, mentre que paral·lelament es van mantenir reunions amb l’Ajuntament d’Òdena i altres administracions. Un contracte molt detallat garanteix l’estabilitat del parc, així com la rehabilitació d’una casa de valor històric i arquitectònic.

El parc en el seu conjunt és un espai integrat en el seu entorn, en l’execució s’utilitzen materials i tècniques respectuoses amb el medi ambient. Les tasques de reparació de les edificacions, l’habilitació dels accessos, la dotació dels serveis així com les tasques de paisatgisme, són assumides pels membres de l’associació entre els quals es troben tècnics i professionals de la construcció.

Col·laboració i contribucions
Per finançar l’habilitació del Parc Òdena s’han posat en marxa dues campanyes econòmiques:

• Amics del Parc Òdena: amb aportacions mensuals o puntuals sense fixar una quantitat concreta.

• Aportacions econòmiques de 500€

Atès que es tracta d’ una organització voluntària no subvencionada, l’Associació Parcs d’Estudi i Reflexió de Catalunya agraeix tota col·laboració personal o societària en forma de contribució econòmica, donació de materials o treball dedicat. Les diferents tasques estan gestionades per les comissions d’Obres, Paisatge, Recursos, Relacions i Comunicació.