La acción de forma de los lugares y espacios sagradosPilar Paricio. 2022

Interès del treball:
Estudiar l’acció de forma dels llocs sagrats de diferents espiritualitats.
Al llarg de la història l’ésser humà ha realitzat construccions per a desenvolupar la seva espiritualitat i facilitar el contacte amb el profund. Ha construït edificis en llocs sagrats i amb formes inspiradores. En aquest estudi analitzem els emplaçaments i formes dels edificis sacres i la manera en què aquestes formes ajuden a accedir a estats inspirats. Els dissenys i ubicacions són molt diversos i responen a la manera en què cada poble ha traduït la seva experiència espiritual en funció dels seus paisatges interns.

https://www.parcodena.org/wp-content/uploads/2022/08/La-accion-de-forma-de-los-lugares-y-espacios-sagrados.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción al Boletín de Parc Òdena