Presentació de l’estudi del treball , per a un proper aport monogràfic