Accés

Índex secció:

Previsió del temps

Estimació meteorològica per a la setmana vinent. Horaris alba i ocàs

Transports

Per carretera, mapa de sortida de l’autovía i accés al parc. Tren i autobús, estació a Igualada. Taxi

Entorn

Físic i biòtic: emplaçament, relleu, geologia, vegetació i clima

Paisatge

Turisme