Centre d’Estudis 

El Centre d’Estudis és un lloc de retir i d’estudi. En aquest àmbit els Mestres de l’Escola investiguen, reflexionen i produeixen contribucions útils per a la superació del sofriment i per al coneixement i comprensió de diferents aspectes referits a l’existència humana.

El Centre d’Estudis recull  la documentació publicada als Parcs sobre les investigacions i produccions realitzades pels mateixos membres dels diferents Parcs, així com altres documents relatius a la documentació necesària pel desenvolupament de l’Anivellament i les Disciplines.

Investigacions i produccions

Estudis en format monografia, article o relat d’experiència sobre temes referits a l’existència humana, que rastregen la història del pensament i l’experiència  de contacte amb allò Profund.

Anivellament

L’Anivellament és un procés d’autoaprenentatge  teoricopràctic que serveix de preparació per a l’estudi de les Disciplines.

Disciplines

Des d’antic van existir procediments capaços de portar les persones cap a estats de consciència excepcionals en els quals  es juxtaposava la major amplitud i inspiració mental amb l’entorpiment de les facultats habituals. A mesura que es va començar a comprendre la importància d’aquells fenòmens es van anar depurant explicacions i tècniques amb la intenció de donar direcció a processos que, en principi, estaven fora de control. Ja en èpoques històriques, en les diferents cultures (i amb freqüència a l’ombra   de les religions), es van desenvolupar escoles místiques que van anar assajant les seves vies d’accés  cap al  Profund. Encara avui en la cultura material, en els mites, llegendes i produccions literàries, es poden apreciar fragments de concepcions i pràctiques grupals i individuals molt avançades per a les  èpoques en què aquelles persones van viure.

Inscripción al Boletín de Parc Òdena