Info dels Parcs

Els Parcs al món

Actualment hi ha 49 parcs arreu del món, ubicats a 5 continents:
Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àfica i Àsia, distribuïts en
 22 països.  (actualitzat gener 2022).

Interconexió

Cada parc funciona de manera autònoma, autàrquica i autogestionada, establint i mantenint una connexió en xarxa amb els altres. Els Parcs es recolcen entre ells per fer les construccions i acullen nombrosses activitas inter-Parcs.

Model de Parc

El model actual per aixecar un parc requereix inicialment de:
• una hectàrea de terreny com a mínim
• connexió de banda ampla a internet
• una construcció adaptable a centre de treball
• una comissió o assemblea responsable de la gestió i funcionament, que garanteixi la seva permanència

Propòsit als Parcs

Els Parcs són espais oberts a l’estudi i la reflexió per aprofundir en un mateix i afavorir la no-discriminació, l’afecte i la reciprocitat en el tracte als altres. Han estat construïts amb l’aportació desinteressada de milers de persones que es reconeixen com a humanistes o missatgers de Silo. La seva aspiració és que sorgeixi una veritable onada de bons sentiments que ajudin a develar el sagrat en un i fora d’un, trobant inspiració mental i espiritual. També enfortir la solidaritat i intercanvi entre les persones interessades en superar el sofriment i la violència personal i social, especialment practicar i desenvolupar la no-violència activa.

Espais

CENTRE DE TREBALL

Espai multiús i dependències (cuina, menjador, habitacions, banys) per a jornades, seminaris. retirs, etc.

CENTRE D'ESTUDIS

Saló i dependències (habitacions, banys) per a retirs i activitats d’Escola.

TALLER

Espai condicionat i equipat per a la pràctica de diversos oficis.

Monuments

PORTAL

Expressa la benvinguda a qui el traspassa i convida a entrar cap a un espai intern.

SALA

El seu interior semiesfèric buit simbolitza l’accés a l’experiència interna profunda.

MONÒLIT

Simbolitza la relació amb l’Univers i fixa les coordenades de localització i any de fundació del parc.

FONT D'AIGUA

Alegoritza l’energia de la Vida per fusió dels principis femení i masculí.

ESTELA

Reconeix els qui van contribuir en la construcció del parc en una placa amb els seus noms gravats.

Inscripción al Boletín de Parc Òdena