Què és ParcÒdena?

ParcÒdena forma part del conjunt internacional de Parcs d’Estudi i Reflexió, la missió dels quals és oferir espais en la naturalesa, oberts a totes les persones, afavorint una dimensió sagrada que permeti dotar de sentit la nostra existència.

Els parcs es plantegen com a llocs inspiradors, on poder meditar, estudiar, i intercanviar experiències, connectant amb una espiritualitat que rebutgi tot tipus de violència i discriminació. Són àmbits oberts a tot ésser humà, més enllà de les seves creences i cultures.

En els parcs es realitzen nombroses activitats relacionades amb el creixement intern, a través de tallers, espais d’estudi i intercanvi, exposicions de monografies, així com activitats lúdiques on les trobades entre persones amigues encoratgen un esperit de convivència i reciprocitat.

Inicis i gestió

ParcÒdena neix a Catalunya, l’1 de setembre del 2011, any en què se signa un contracte de cessió d’ús per part dels propietaris com un projecte col·laboratiu i autogestionat de la Masia Can Manel Sabater, més una hectàrea i mitja de terrenys circumdants.

El contracte se signa acollint-se a una fórmula històrica a Catalunya: la “masoveria”, que implica fer-se càrrec del manteniment d’una finca de cultiu i conrear les terres, a canvi de l’ús de la casa i part del producte agrari o, en zones urbanes, o com en aquest cas, rehabilitar un immoble en contrapartida per un període convingut d’ús.

Interès dels Parcs en el moment contemporani

Els espais de retir espiritual existeixen des de fa centenars d’anys en les diferents cultures, oferint portes que connectin amb experiències profundes en cada ésser humà. Portes que obrin el futur de cada persona i del conjunt de la societat.

El moment contemporani, aquest primer quart del s. XXI, està assotat per crisi de valors, de sentit, fruit d’una crisi sistèmica que ve de lluny, que com a sortida evolutiva necessitaria permetre una major connexió interna entre els individus i afavorir el cultiu d’iniciatives personals i grupals en una direcció possibilitadora d’avanç i evolució d’allò humà.

 

Els Parcs al món

ParcÒdena forma part del conjunt de gairebé 50 Parcs arreu del món.

Inscripción al Boletín de Parc Òdena