Silo

Silo

6 gener 1938 –
16 setembre 2010

.
Referència externa: Wikipedia

Silo-03

Una recopilació de la seva obra a:

Obra

Silo és l’impulsor del corrent de pensament iniciat amb la “Arenga de la Curació del Sofriment”, pronunciada en les proximitats del Mont Aconcagua, a la serralada dels Andes entre Xile i l’Argentina, el 4 de maig de 1969.

.

EL 2007 S’INAUGURÀ EL PARC PUNTA DE VACAS EN L’INDRET  HISTÒRIC ON SILO VA DONAR AQUELLA PRIMERA ENSENYANÇA PÚBLICA

Humanisme

Els seus plantejaments, recollits pels joves d’aquella generació, van inspirar al llarg dels anys diverses expressions en els àmbits cultural, social, polític i espiritual en diferents països i continents. El 1993 va rebre la distinció Doctor Honoris Causa de l’Acadèmia de les Ciències de Rússia per les seves aportacions a l’Humanisme i la No Violència com a metodologia de transformació social. El 2009, convidat per la 10a Cimera de Premis Nobel per la Pau a Berlín, va brindar la que seria la seva darrera dissertació internacional en ocasió de la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència, que va recórrer el planeta en un intent de crear consciència no violenta. Fins als seus dies finals va viure amb la seva família en un petit poble prop de Mendoza, la seva ciutat natal.

Missatge

En 2002 va publicar una síntesi de la seva enseñança espiritual a “El Missatge de Silo”, un llibre breu escrit en prosa poètica, que inclou un petit conjunt d’experiències i algunes recomanacions. Va suggerir que fos interpretat lliurement i de manera diversa, atès que “no hi ha una única interpretació sinó múltiples, com múltiples i diversos som els éssers humans, els enfocaments i les experiències.”