El 14 de maig de 2016 Silvia Rau (del Parque Los Manantiales de Xile) va presentar en el Centre d’Estudis de ParcÒdena la seva monografia El Templo del Sol en el Centro Ceremonial de Tiwanaku, una cerca de traduccions simbòliques i al·legòriques de significats profunds en la prehistòria de l’altiplà andí.

Es pot llegir la seva producció a www.parquemanantiales.org

 

Inscripción al Boletín de Parc Òdena