Dissabte, 15 d’abril, 11:30h.

En el proper taller tractarem el mecanisme del guia intern.

De vegades, en moments de solitud, considerem els nostres dubtes i projectes, establint una mena de conversa en veu alta, com si parléssim amb una altra persona.
En general, però, ens preguntem i responem en silenci.
De vegades, imaginen persones estimades i respectades, a les quals adrecem les nostres preguntes, sense importar si són vives o no.
De vegades, pensem què hauria fet una altra persona en el nostre lloc.
De vegades, tendim a seguir el que considerem bons exemples, i imitem actituds i comportaments d’altres i hi imaginem diàlegs.
Tots aquests casos responen a un mecanisme útil de la imaginació: el mecanisme del guia intern.
Qualsevol persona pot advertir guies interns pels quals té especial preferència. És un treball molt interessant  reconèixer el o els guies que serveixen de referència.
En aquesta tasca cal trobar una imatge que compleixi tres requisits:  saviesa, bondat i força.
Si en falta algun, la nostra relació amb aquesta imatge no és constructiva.
Si no trobem una persona real que tingui aquests atributs, podem imaginar-ne alguna que els tingui, encara que hagi mort o no existeixi. Així, en els moments de dubtes o confusió, poder connectar amb el o la guia interna és una gran ajuda per les respostes o la companyia que proporciona.

Si no pots assistir presencialment al taller, pots connectar-te al zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88934744679?pwd=Q0d0N2NjTE91TG9HN2N1RUs3MzBIUT09
ID de reunió: 889 3474 4679
Codi d’accés: parc
Per saber més sobre les experiències guiades i escoltar-les en català: www.parcodena.org/experiencies-guiades/

 

 

 

 

Inscripción al Boletín de Parc Òdena