venganzay-reconciliacion

20-21-22 de febrer de 2015.

Venjança, violència i reconciliació

Un taller sobre el mecanisme de la venjança en la cultura occidental, basat en la xerrada de Silo amb un grup d’estudi el 6 de maig de 2008 a Grotte (Itàlia).
“El tema de la venjança, que comença amb el codi Hammurabi i acaba en el Judaisme, el Cristianisme i l’Islamisme.”
“És part d’una àrea cultural, el tema de la venjança.”
“Així que qui sap si no hem d’escodrinyar endins de la nostra pròpia estructura mental aquesta cosa de la venjança que està fortament incorporada en nosaltres”.
“En el cap dels qui se senten occidentals, està fortament incorporat el tema de la venjança”.
Esquema del taller:
– Vídeo del 6 de maig del 2008.
– Presentació de la monografia del mateix títol.
– Discussió/ Converses/ Conclusions.

 

Inscripción al Boletín de Parc Òdena