Dissabte, 15 d’abril, 16:30h.

A la propera trobada al caliu parlarem de la família.

És clar que la família és un àmbit important en la vida i el desenvolupament de la persona, encara que les seves característiques, amplitud, composició, etc. puguin canviar al llarg del temps i depenent de la cultura.
Aquí i ara el concepte de família està canviant acceleradament i aquests canvis sovint es contradiuen amb el que significava la família en la nostra infantesa.
Proposem reflexionar i intercanviar sobre aquest tema a partir de les pròpies experiències:
– Què és i què no és la família?
– Quina funció té?
– Quina és la meva ubicació respecte de la família?
– Hi ha contradiccions entre la família que vull i la família en què vaig ser format/da?

Inscripción al Boletín de Parc Òdena